Khóa học lái xe

Khóa học lái xe

Học lái xe B1 (Số tự động)

Giá: 4,500,000 đ
 • Thời gian: 2.5 tháng
 • Hình thức học: 1 trò / 1 thầy / 1 xe
 • Xe tập lái: Vios 2018,2019
 • Xe thi: Vios 2018, 2019, 2020
 • Thời gian tập: Không giới hạn
 • Sân tập: Linh đàm - Hà đông - Thanh Liệt

Học lái xe B2 (Số sàn + Tự động)

Giá: 4,500,000 đ
 • Thời gian: 3.0 tháng
 • Hình thức học: 1 trò/ 1 thầy / 1 xe
 • Xe tập lái: Vios 2018, 2019
 • Xe thi: Vios 2018, 2019, 2020
 • Thời gian tập: Không giới hạn
 • Sân tập: Hà đông - Linh đàm - Thanh liệt

Học lái xe hạng C (Xe tải)

Giá: 8,500,000 đ
 • Thời gian: 5 - 6 tháng
 • Hình thức học: 1 học viên / 1 thầy / 1 xe
 • Xe tập lái: Insuzu 5 tấn; Ben Thaco 5 Tấn
 • Xe thi: Insuzu 5 tấn; Thaco 5 Tấn

Nâng hạng bằng lái xe

Giá: 2,500,000 đ
 • Thời gian: 2 - 3 tháng
 • Hình thức học: 1 học viên / 1 thầy / 1 xe
 • Xe tập lái: Theo yêu cầu
 • Xe thi: Theo yêu cầu

Bổ túc tay lái

Giá: 250,000 đ
 • Thời gian: 250k/giờ
 • Hình thức học: 1 học viên / 1 thầy / 1 xe
 • Xe tập lái: Theo yêu cầu
 • Xe thi: Theo yêu cầu

Đối tác khách hàng

1
2
4
5
3
6